คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหลังออกจากร.พ.

..... การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม หลังเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย จะช่วยให้หัวใจฟื้นตัวเร็วขึ้น และหากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตนควรปรึกษาแพทย์.....


by Doctor Heart

1. ควรทานยาอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ โดยยาที่สำคัญที่แพทย์มักจะให้กลับบ้าน ได้แก่
- Aspirin ช่วยป้องกันการเกิดก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือด ต้องทานทุกรายไปตลอดชีวิต
- ยาปิดกั้นเบต้า ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ลดการใช้พลังงานของหัวใจ
- ยากลุ่ม ACEI สามารลดการเกิดพองโตของหัวใจหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย และลดอัตราการเสียชีวิตได้
- ยาลดไขมันในเลือด ในรายที่มีไขมันในเลือดสูงร่วมด้วย
2. การฟื้นฟูสภาพหัวใจหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย โดยการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือ เน้นการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย และใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การเดินออกกำลัง, การขี่จักรยานเป็นต้น ความถี่ สัปดาห์ละ 3-5 ครั้งและควรมีการวอร์มก่อนเริ่มออกกำลัง 5-10 นาที ออกกำลังประมาณ 20 นาที และหลังออกกำลังควรมีการผ่อนแรงลงอย่าหยุดทันที ประมาณ 5-10 นาที และควรเริ่มออกกำลังทีละน้อยก่อน แล้วค่อยเพิ่มขึ้นตามสภาพร่างกายแต่ละราย โดยทั้งนี้ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิด
3. หลังออกจากร.พ.ประมาณ 1-2 เดือน แพทย์จะนัดตรวจทดสอบสมรรถภาพหัวใจ เพื่อดูสภาพความพร้อมของการกลับไปใช้ชีวิตทำงานตามปกติ และประเมินดูว่ามีสภาวะที่ยังมีเส้นเลือดหัวใจตีบและทำให้หัวใจขาดเลือดอยู่หรือไม่ ดังนั้นจึงควรให้ความร่วมมือกับแพทย์ เข้ารับการทดสอบทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม
4. ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ (ดูในหัวข้อเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ)
5. อารมณ์มีส่วนสำคัญต่อการกำเริบของโรคหัวใจ ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ควรหลีกเลี่ยงอารมณ์โกรธ หรือ โมโห ,ความเครียดต่างๆ รวมทั้งความวิตกกังวลต่อโรคหัวใจ
6. การมีเพศสัมพันธ์หลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ควรเริ่มหลัง 6 สัปดาห์จึงจะปลอดภัย แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น มีภาวะหัวใจล้มเหลว ควรปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิด
7. ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มักเกิดขึ้นได้ถึง 30-50% ซึ่งอาจเป็นจากอารมณ์ซึมเศร้า, ความกลัวหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค รวมทั้งอาจเป็นผลจากยาปิดกั้นเบต้าที่ใช้ ที่สำคัญคือห้ามใช้ยาไวอากร้า เด็ดขาดในรายที่ใช้ยากลุ่มไนเตรท รวมทั้งยาอมใต้ลิ้น เพราะจะทำให้ความดันโลหิตต่ำรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้

เอกสารอ้างอิง
1. Kallio, V, Hamalainen, H, Hakkila, J, et al. Reduction in sudden deaths by a multifactorial intervention programme after acute myocardial infarction. Lancet 1979; 2:1091.
2. Hamalainen, H, Luurila, OJ, Kallio, V, et al. Long-term reduction in sudden deaths after a multifactorial intervention programme in patients with myocardial infarction: 10-year results of a controlled investigation. Eur Heart J 1989; 10:55.
3. Niebauer, J, Hambrecht, R, Velich, T, et al. Attenuated progression of coronary disease after 6 years of multifactorial risk intervention. Role of physical exercise. Circulation 1997; 96:2534.
4. Oldridge, NB, Guyatt, GH, Fisher, ME, et al. Cardiac rehabilitation after myocardial infarction: Combined experience of randomized clinical trials. JAMA 1988; 260:945.
5. Pratt, LA, Ford, DE, Crum, RM et al. Depression, psychotropic medication, and risk of myocardial infarction. Prospective data from the Baltimore ECA follow-up. Circulation 1996; 94:3123.
6. Frasure-Smith, N, Lesperance, F, Gravel, G, et al. Social support, depression, and mortality during the first year after myocardial infarction. Circulation 2000; 101:1919.
7. Denollet, J, Brutsaert, DL. Reducing emotional distress improves prognosis in coronary heart disease: 9-year mortality in a clinical trial of rehabilitation. Circulation 2001; 104:2018.
8. DeBusk, R, Drory, Y, Goldstein, I, et al. Management of sexual dysfunction in patients with cardiovascular disease: recommendations of the Princeton Consensus Panel. Am J Cardiol 2000; 86:62F.
9. Cheitlin, MD, Hutter, AM Jr, Brindis, RG, et al. ACC/AHA expert consensus document. Use of sildenafil (Viagra) in patients with cardiovascular disease. American College of Cardiology/American Heart Association. J Am Coll Cardiol 1999; 33:273.
10. Conti, CR, Pepine, CJ, Sweeney, M. Efficacy and safety of sildenafil citrate in the treatment of erectile dysfunction in patients with ischemic heart disease. Am J Cardiol 1999; 83:29C.
11. Herrmann, HC, Chang, G, Klugherz, BD, Mahoney, PD. Hemodynamic effects of sildenafil in men with severe coronary artery disease. N Engl J Med 2000; 342:1622.
12. Kloner, RA. Cardiovascular risk and sildenafil. Am J Cardiol 2000; 86:57F.
13. Webb, DJ, Muirhead, GJ, Wulff, M, et al. Sildenafil citrate potentiates the hypotensive effects of nitric oxide donor drugs in male patients with stable angina [In Process Citation]. J Am Coll Cardiol 2000; 36:25.

UPDATE June 15, 2006