คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่ทานยากันเลือดแข็งตัว

........ผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่ต้องรับประทานยากันเลือดแข็งตัวเป็นประจำ เช่น ผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนใส่ลิ้นหัวใจเทียม ควรเข้าใจในการปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้........

by Doctor Heart

1.งดเว้นการบริจาคโลหิตในขณะที่ใช้ยา และภายใน 5 วันหลังหยุดยา
2.บอกแพทย์,ทันตแพทย์ทุกครั้งว่าคุณใช้ยาตัวนี้อยู่ เนื่องจากการรักษาบางอย่างอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่น การถอนฟัน,การผ่าตัด
3.หลีกเลี่ยงการกระแทกถูกของแข็งเนื่องจากมีโอกาสเลือดออกง่ายกว่าปกติ รวมทั้งแปรงฟันด้วยความระมัดระวัง
4.หลีกเลี่ยงการทานวิตามินรวมที่มีวิตามิน เค เป็นส่วนประกอบ เพราะจะต้านฤทธิ์ของยาโดยตรง
5.การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ควรจำกัดในปริมาณที่ไม่มากเกินไป เพราะมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดที่อาจมากขึ้นหรือน้อยลง(การดื่มช่วงสั้นจะทำให้ยาออกฤทธิ์มากขึ้น การดื่มแอลกอฮอลเป็นประจำจะทำให้ยาออกฤทธิ์น้อยลงเนื่องจากยาถูกทำลายเร็วขึ้น)
6.ควรคุมกำเนิดในระหว่างรับประทานยานี้ เนื่องจากยาสามารถข้ามรกทำให้เด็กพิการได้
7.ในกรณีที่มีเลือดออกไม่หยุดจากทุกส่วนของร่างกาย ควรรีบพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นจากยาออกฤทธิ์เกินขนาด
8.ในช่วง2-3 วันแรกของการทานยา หากมีผิวหนังดำคล้ำเป็นหย่อมๆ โดยเฉพาะบริเวณแขนขา เต้านม อวัยวะเพศชาย ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นจากผิวหนังตาย(skin necrosis) อันเป็นผลจากการใช้ยา
9.การทานอาหารที่มีวิตามิน เค สูงเช่น ตับวัว, ตับหมู, ชาเขียว, ผักใบเขียวเช่น บรอคคอรี่, ผักขม จะมีผลต้านการออกฤทธิ์ของยา
10.มียาจำนวนมากที่ทำปฏิกิริยากับยากันเลือดแข็งตัว อาจเป็นได้ทั้งการแข็งตัว ของเลือดลดลงหรือเพิ่มขึ้นแล้วแต่ ชนิดของยา ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นไม่ควรทานยาอื่นร่วมด้วย
11.ห้ามหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะในรายที่ผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียม เพราะอาจทำให้ลิ้นหัวใจเทียมเสียหายได้จากเลือดแข็งตัว ซึ่งอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดใหม่

เอกสารอ้างอิง
1 . Sixth ACCP Consensus Conference on Antithrombotic Therapy. Chest 2001; 119:1.
2. Smythe, MA, Warkentin, TE, Stephens, JL, et al. Venous Limb Gangrene During Overlapping Therapy With Warfarin and a Direct Thrombin Inhibitor for Immune Heparin-Induced Thrombocytopenia. Am J Hematol 2002; 71:50.

UPDATE June 15, 2006