กลไกการออกฤทธิ์(Mechanism of action)
     โดยการยับยั้งเอนไซม์ในร่างกายที่มีชื่อว่า angiotensin converting enzyme ซึ่งปกติเอนไซม์ตัวนี้ จะทำหน้าที่เปลี่ยนสาร ในร่างกายที่ชื่อ Angiotensin I ให้เป็น Angiotension II (ซึ่งสาร Angiotensin II จะทำให้หลอดเลือดหดตัวทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และกระตุ้นการหลั่งสาร Aldosterone ซึ่งทำให้มีการดูดซึมเกลือโซเดียมกลับเข้าร่างกายที่บริเวณไต) ผลก็คือทำให้ปริมาณสาร Angiotensin II ลดลง ทำให้เกิดผลตรงกันข้ามคือ หลอดเลือดจะขยายตัวออก ทำให้ความดันโลหิตลดลง

ขนาดยาที่ใช้

รูปแบบยา

ขนาดยาที่ใช้/ครั้ง

ความถี่ในการให้ยา

Captopril

12.5-50 มิลลิกรัม

วันละ 2-3 ครั้ง

Enalapril

5-20 มิลลิกรัม

วันละ 1-2 ครั้ง

Fosinopril

10-40 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Cilazepril

2.5-10 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Perindopril

4-16 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Quinapril

10-40 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Ramipril

2.5-5 มิลลิกรัม

วันละ 1-2 ครั้ง

Lisinopril

5-40 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง


ประโยชน์ในทางคลินิก(Clinical use)
ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต
ใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยเฉพาะในกลุ่มที่การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย น้อยกว่า 40%
ใช้ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยเบาหวาน

อาการข้างเคียง(Adverse drug reactions)
ที่พบบ่อยมาก คือ อาการไอ บางครั้งอาจมีอาการไออยู่นานถึง 3 สัปดาห์หลังหยุดยา
ความดันโลหิตต่ำ อาจทำให้มีอาการหน้ามืดได้
อาจมีอาการปวดท้อง, คลื่นไส้อาเจียน, ท้องผูก
อาจมีอาการปวดศีรษะ, เวียนหน้า, อ่อนเพลียได้

ข้อห้ามในการใช้(Contraindications)
ไตวายรุนแรง
คนที่มีระดับโปตัสเซียมในเลือดสูง
โรคเส้นเลือดแดงที่ไตตีบทั้งสองข้าง
โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบรุนแรง หรือ โรคหัวใจโตชนิดhypertrophic obstructive cardiomyopathy
ไม่ควรใช้ในผู้ที่ตั้งครรภ์ เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้

ข้อควรระวัง(Warnings/precautions)
อาจทำให้เกิดภาวะไตวายได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตมาก่อน หรือมีภาวะขาดน้ำ, หัวใจล้มเหลว

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อยาในกลุ่ม ACEI ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย(ใช้ mouse ชี้ที่ชื่อยาที่ต้องการหยุดอ่าน)

ชื่อการค้า(Trade name)
ชื่อพื้นฐาน(Generic name)
ชื่อการค้า(Trade name)
ชื่อพื้นฐาน(Generic name)
ACCUPRIL
QUINAPRIL
ANAPRIL
ENALAPRIL
CAPOTEN
CAPTOPRIL
CORPRIL
RAMIPRIL
COVERSYL
PERINDOPRIL
ENAM
ENALAPRIL
ENAPRIL
ENALAPRIL
ENARIL
ENALAPRIL
ENVAS
ENALAPRIL
EPSITRON
CAPTOPRIL
GEMZIL
CAPTOPRIL
IECATEC
ENALAPRIL
INHIBACE
CILAZAPRIL
INVORIL
ENALAPRIL
ISTOPRIL
ENALAPRIL
KORANDIL
ENALAPRIL
LAPRIL
ENALAPRIL
LISDENE
LISINOPRIL
LISPRIL
LISINOPRIL
MONOPRIL
FOSINOPRIL
NALOPRIL
ENALAPRIL
NARITEC
ENALAPRIL
RENITEC
ENALAPRIL
TANATRIL
IMIDAPRIL
TENSIOMIN
CAPTOPRIL
TRITACE
RAMIPRIL
ZESTRIL
LISINOPRIL

 


กลไกการออกฤทธิ์(Mechanism of action)
     ออกฤทธิ์โดยการปิดกั้นตัวรับสารAngiontensin II (Angiotensin II receptor)ทำให้สารAngiontensin II ไม่สามารถออก ฤทธิ์ได้ ผลก็คือ ทำให้เส้นเลือดขยายตัว ความดันโลหิตลดลง

ขนาดยาที่ใช้

รูปแบบยา

ขนาดยาที่ใช้/ครั้ง

ความถี่ในการให้ยา

Candesartan

4-32 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Irbesartan

150-300 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Losartan

25-100 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Telmisartan

20-80 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Valsartan

80-320 มิลลิกรัม

วันละ 1ครั้ง(ในรายหัวใจล้มเหลว แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 320 มิลลิกรัม/วัน


ประโยชน์ในทางคลินิก(Clinical use)
ใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
เป็นยาลดความดันโลหิต

อาการข้างเคียง(Adverse drug reactions)
อาจมีอาการเวียนศีรษะ, หน้ามืด, ปวดศีรษะ, ง่วงนอน
ใจสั่น, ร้อนวูบวาบบริเวณหน้า
มีรายงานการเกิดอาการเจ็บหน้าอกได้
อาจทำให้น้ำตาลในเลือดสูง, ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง, กรดยูริคในเลือดสูงได้ในรายที่ใช้ยา candesartan
อาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำในรายที่ใช้ยา losartan
อาจทำให้ระดับโปตัสเซียมในเลือดสูงได้ในรายที่ใช้ยา irbesartan
ท้องเสีย, ท้องอืด, คลื่นไส้

ข้อห้ามในการใช้(Contraindications)
ห้ามใช้ในรายที่มีเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบทั้งสองข้าง
ไม่ใช้ในผู้ที่ตั้งครรภ์

ข้อควรระวัง(Warnings/precautions)
ระวังอาจทำให้การทำงานของไตเสื่อมลงได้

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อยาในกลุ่ม AngiotensinII antagonists ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย(ใช้ mouse ชี้ที่ชื่อยาที่ต้องการหยุดอ่าน)

ชื่อการค้า(Trade name)
ชื่อพื้นฐาน(Generic name)
ชื่อการค้า(Trade name)
ชื่อพื้นฐาน(Generic name)
APROVEL
IRBESARTAN
BLOPRESS
CANDESARTAN
BLOPRESS PLUS
CANDESARTAN+HCTZ
CO APROVEL
IRBESARTAN+HCTZ
CO DIOVAN
VALSARTAN+HCTZ
COZAAR
LOSARTAN
DIOVAN
VALSARTAN
FORTZAAR
LOSARTAN+HCTZ
HYZAAR
LOSARTAN+HCTZ
MICARDIS
TELMISARTAN


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น