กลไกการออกฤทธิ์(Mechanism of action)
     ออกฤทธิ์โดยการขับปัสสาวะ เป็นผลจากยับยั้งการดูดซึมของน้ำและเกลือแร่ที่หน่วยไตส่วนต่างๆ      จึงสามารถแบ่งยากลุ่มนี้ออกเป็น 4 กลุ่มตามตำแหน่งที่ยาออกฤทธิ์ ดังนี้
1. กลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่หน่วยไตส่วนต้น(proximal tubules) เช่น ยา acetazolamide
2. กลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่หน่วยไตส่วนที่เรียกว่า Henle’s loop เราเรียกยากลุ่มนี้ว่า loop diuretics เช่น Furosemide, Bumetanide
3. กลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่หน่วยไตส่วนปลาย(distal tubules) เช่น Thiazide
4. กลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่หน่วยไตส่วน Collecting tubules เราเรียกยากลุ่มนี้ว่า potassium sparing diuretics เช่น Triamterene, Amiloride, Spironolactone

ขนาดยาที่ใช้

รูปแบบยา

ขนาดยาที่ใช้/ครั้ง

ความถี่ในการให้ยา

กลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่หน่วยไตส่วนต้น(proximal tubules)

Acetazolamide

250 มิลลิกรัม

วันละ 1-4 ครั้ง

กลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่หน่วยไตส่วนที่เรียกว่า Henle’s loop

Furosemide

20-40 มิลลิกรัม

วันละ 1-2 ครั้ง

Bumetanide

0.5-2 มิลลิกรัม

วันละ 1-2 ครั้ง

กลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่หน่วยไตส่วนปลาย(distal tubules)

Thiazide

12.5-50 มิลลิกรัม

วันละ 1-2 ครั้ง

กลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่หน่วยไตส่วน Collecting tubules

Triamterene

50-150 มิลลิกรัม

วันละ 1-2 ครั้ง

Amiloride

5-10 มิลลิกรัม

วันละ 1-2 ครั้ง

Spironolactone

25-100 มิลลิกรัม

วันละ 1-2 ครั้ง


ประโยชน์ในทางคลินิก(Clinical use)
รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต
ใช้รักษาโรคไตวาย เพื่อช่วยขับปัสสาวะ และยุบบวม (มักใช้ยา furosemide จึงจะได้ผลดี)
ใช้ลดอาการบวม จากหลายสาเหตุ เช่น ในโรคตับแข็ง เป็นต้น

อาการข้างเคียง(Adverse drug reactions)
อาจมีอาการท้องผูก, คลื่นไส้
เวียนหน้า, อ่อนเพลีย
ระดับโปตัสเซียมในเลือดต่ำ(ยกเว้นยากลุ่ม potassium sparing diuretics)

ข้อห้ามในการใช้(Contraindications)
สำหรับยาในกลุ่ม potassium sparing diuretics ห้ามใช้ในรายที่มีโปตัสเซียมในเลือดสูง, คนที่เป็นโรคไตวาย

ข้อควรระวัง(Warnings/precautions)
ระวังการใช้ยาในกลุ่ม potassium sparing diuretics ในผู้ป่วยไตวาย เพราะอาจทำให้โปตัสเซียมในเลือดสูงเกินกว่าปกติได้
การใช้ยา sprironolactone ในผู้ชายอาจจะเห็นนมโตขึ้นชัดเจนได้(gynecomastia)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อยาขับปัสสาวะ ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย(ใช้ mouse ชี้ที่ชื่อยาที่ต้องการหยุดอ่าน)

ชื่อการค้า(Trade name)
ชื่อพื้นฐาน(Generic name)
ชื่อการค้า(Trade name)
ชื่อพื้นฐาน(Generic name)
ALDACTONE
SPIRONOLACTONE
ALDIC
FUROSEMIDE
ALTONE
SPIRONOLACTONE
BILDURETIC
AMILORIDE+HCTZ
BLOPRESS PLUS
CANDESARTAN+HCTZ
DAZID
TRIAMTERENE+HCTZ
DICHLOTRIDE
HCTZ
DINAZIDE
TRIAMTERENE+HCTZ
DIRINE
FUROSEMIDE
DYAZIDE
TRIAMTERENE+HCTZ
DYTERENE
TRIAMTERENE+HCTZ
FORTZAAR
LOZARTAN+HCTZ
FRUMERON
INDAPAMIDE
FRUSID
FUROSEMIDE
FURETIC
FUROSEMIDE
FURIDE
FUROSEMIDE
FURINE
FUROSEMIDE
H-MIDE
FUROSEMIDE
HAWKMIDE
FUROSEMIDE
HYCHLOZIDE
HCTZ
HYDROZIDE
HCTZ
HYDROZIDE PLUS
AMILORIDE+HCTZ
HYLES
SPIRONOLACTONE
HYPERRETIC
AMILORIDE+HCTZ
HYZAAR
LOSARTAN+HCTZ
IMPUGAN
FUROSEMIDE
LASIX
FUROSEMIDE
MIRETIC
AMILORIDE+HCTZ
MODULAN
AMILORIDE+HCTZ
MODURETIC
AMILORIDE+HCTZ
NAPAMIDE
INDAPAMIDE
NATRILIX SR
INDAPAMIDE
NORMONAL
TRIPAMIDE
POLI-URETIC
AMILORIDE+HCTZ
RENASE
AMILORIDE+HCTZ
SEFARETIC
AMILORIDE+HCTZ
UNAT
TORASEMIDE
URASIN
FUROSEMIDE


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น